W dniu 13 października 2021 r. w godz. 11:00 -15:00 odbędzie się ogólnopolska Konferencja pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Propozycje zmian ustawowych” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wraz z partnerem strategicznym firmą Pearson Central Europe.

Poziom 5. Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji jest przedmiotem badań i rekomendacji Fundacji Rektorów Polskich i firmy Pearson Central Europe od 2013 roku. Ich rezultaty zostały przedstawione w publikacjach „Poziom  5– brakujące ogniwo?” tomy 1-4 (do pobrania>>>)

Prace prowadzone w latach 2020-21 skoncentrowane były na rekomendacjach dotyczących zmian w tekście Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. co zaowocowało raportem Propozycje zmian przepisów dotyczących kształcenia na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji” (https://frp.org.pl/images/publikacje/publication/raport_frp-pearson_2020.pdf). Zmiany te mają nadać programom 5. poziomu kształcenia odpowiadający bolońskiemu „short cycle” i włączyć wszystkie uczelnie, także akademickie, do zbioru szkół, które mogłyby oferować programy kształcenia na tym poziomie. Przebadano także sposób realizacji programów „kształcenia specjalistycznego” wprowadzanych przez uczelnie zawodowe na mocy dotychczasowej Ustawy.

Wyniki tych badań oraz projekt zmian w prawie chcemy przedyskutować podczas stacjonarnej Konferencji w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich przy ul. Górnośląskiej 14/1 w Warszawie (pod warunkiem, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli, jeżeli wprowadzone zostaną ograniczenia, konferencja odbędzie się w formule zdalnej, a link do logowania na konferencje rozesłany zostanie na adres mailowy podany podczas rejestracji).

Program Konferencji