Doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy odbyło się w dniu 15 września 2021 r. z udziałem zaproszonych gości m.in. Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, prof. Włodzimierza Bernackiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

W sesji I Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki omówił najważniejsze przedsięwzięcia i projekty realizowane przez FRP-ISW w roku akademickim 2020/2021. Następnie głos zabrał gość specjalny Zgromadzenia Fundatorów Sekretarz Stanu MEiN, prof. Włodzimierz Bernacki, który przybliżył aktualne działania Ministerstwa. Obrady w Sesji I zakończyło wystąpienie Przewodniczącego KRASP prof. Arkadiusza Mężyka na temat aktualnych działań KRASP.

W sesji II Członek Zarządu EUA, prof. Marcin Pałys wygłosił referat pn. Europejskie trendy i ich wpływ na szkolnictwo wyższe w Polsce.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.