W dniu 3 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja "Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i i kierunki zmian", której organizatorem była Komisja ds. wydawnictw naukowych przy KRASP we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Polską Izbą Książki.

 Materiały z konferencji do pobrania: http://www.pik.org.pl/konferencja-publikacje-naukowe/materialy-konferencji.html