W dniach 23 i 24 listopada, w trybie online, odbyła się VII edycja międzynarodowej Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2021 organizowana przez PCG Academia, Fundację Rektorów Polskich oraz Times Higher Education. Konferencję za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, śledziło ponad 1,200 osób.

Uroczystej inauguracji Konferencji LUMEN 2021 dokonał Prof. Łukasz Sułkowski, prezes PCG Polska, prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, oraz prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Powitalny Keynote Speech wygłosił Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education (THE) na temat przyszłej roli uniwersytetów w erze post-pandemicznej.

W ramach Konferencji LUMEN 2021 odbyło się 9 merytorycznych paneli oraz 6 prezentacji z udziałem 50 ekspertów z Polski i zagranicy. Debaty dotyczyły aktualnej sytuacji uczelni w Polsce i na świecie. Pierwszy dzień Konferencji poświęcony był zarządzaniu strategicznemu, natomiast drugi zarządzaniu operacyjnemu.

Prezes FRP prof. J. Woźnicki był moderatorem panelu "Szkolnictwo wyższe i nauka z perspektywy krajowego planu odbudowy, perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz budżetu państwa 2022", w którym wzięli udział: Prof. Zbigniew Marciniak Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych KRASP, Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

więcej informacji o przebiegu Konferencji na stronie: https://lumen.edu.pl/

Wideorelacje z poszczególnych wystąpień podczas VII Konferencji LUMEN 2021: https://pcgacademia.pl/blog/