Zapraszamy do lektury zimowego wydania e-czasopisma PWN Nauka. Temat numeru: Granice w nauce i polityce.

 Redakcja z jednej strony patrzy na kwestię granic politycznych w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i migracji w skali globalnej, o których pisze dr hab. Paweł Kaczmarczyk prof. UW – dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Z drugiej strony piszą o granicach w nauce. Do rozmowy został zaproszony wicedyrektor Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, z którym poruszane są także tematy interdyscyplinarności oraz pozyskiwania grantów ERC.

W numerze również:
Jak utrzymać potencjał kadrowy w dobie ewaluacji 2022?

rozmowa z dr hab. Dorotą Szaban, prof. UZ

Raport z badań zdrowia psychicznego młodych naukowców

mgr Joanna Beck, mgr Piotr Koc, mgr Patrycja Uram, mgr Beata Urbańska

Jak Grupa PWN wspiera widoczność publikacji naukowych?

Proces kształtowania długotrwałych relacji uczelni z przedsiębiorstwami w warunkach transformacji cyfrowej

Fragment książki dr. Marcina Lisa pt. Kształtowanie relacji uczelni z przedsiębiorstwami w warunkach transformacji cyfrowej

Aktualne i bezpłatne wydanie można pobrać ze strony nauka.pwn.pl, dołączając do listy subskrybentów.

ZAPRASZAMY DO >> SUBSKRYPCJI.