W dniu 16 grudnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym, w trakcie którego dokonano podsumowania prac zrealizowanych w miiającym roku w ramach etapu II projektu.

Przyjęto także ustalenia i plan prac na rok 2009. Znaczną część dyskusji poświęcono problematyce prac, które będą realizowane w ramach badania pilotażowego w obszarze "e-Learning".