W dniu 13 października 2022 r. EUA opublikowało raport pt. „Przywództwo w warunkach przełomowych przemian w szkolnictwie wyższym. Kluczowe wnioski z grup fokusowych NEWLEAD dotyczące rozwoju przywództwa i transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym” autorstwa ekspertów EUA Luisy Bunescu, Thomasa Estermanna.

 

Publikacja dostępna na stronie EUA  - https://eua.eu/resources/publications/1037:leading-through-disruptive-transformations-in-higher-education.html

Raport zawiera kluczowe wnioski, refleksje, uwagi uczestników oraz syntezę materiałów z dwóch grup fokusowych nt. przywództwa w szkolnictwie wyższym i transformacji instytucjonalnej zorganizowanych w kwietniu-czerwcu 2022 r. w Barcelonie oraz Rejkjawiku w ramach projektu NEWLEAD, finansowanego przez program Erasmus+. W grupach fokusowych wzięło udział ok. 40 przedstawicieli kadry zarządzającej  z różnych uczelni Europy, w tym z Polski. Uczestnicy grup fokusowych dyskutowali nad zagadnieniami transformacji instytucjonalnej i przywództwa w zakresie trzech obszarów: zrównoważony rozwój w szkolnictwie wyższym i tzw. zielony kampus, przywództwo kobiet i polityka równości oraz współpraca międzynarodowa (z naciskiem na europejskie sojusze uniwersyteckie), ale także w kontekście współczesnych wyzwań związanych m.in. z pandemia COVID-19, kryzysem klimatycznym, rosyjską agresją w Ukrainie.

Raport oraz zagadnienia rozpatrywane w ramach grup fokusowych opierają się na wynikach badania przeprowadzonego w ramach projektu w 2021 (także dostępnego na stronie - https://eua.eu/resources/publications/985:institutional-transformation-and-leadership-development-at-universities-a-mapping-exercise.html).

Ze strony polskiej w projekcie NEWLEAD uczestniczą dwie instytucje – KRASP jako partner oraz Fundacja Rektorów Polskich jako partner stowarzyszony.