II Ogólnopolska Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP pt. Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową, organizowana jest w formie hybrydowej w dniu 9 listopada 2022 roku w godz. 11.00 – 17.00 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie.

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP powołana została z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich w porozumieniu z  Konferencją Akademickich Szkół Polskich, w kadencji 2020–2024.

Podczas tegorocznej Konferencji, przedstawiony zostanie stan cyfryzacji wydawnictw naukowych w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań otwartej nauki, zarówno w aspekcie organizacji procesów wydawniczych, jak i upowszechniania monografii i podręczników akademickich w repozytoriach i na platformach cyfrowych. Na Konferencji zaprezentowany zostanie raport przygotowany na podstawie ankiety skierowanej do wydawców.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa do dokonania rejestracji na Konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://konferencjakwn.pl/