Fundacja Rektorów Polskich weszła w skład konsorcjum 3-letniego projektu „AGILE - Higher education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2025.

W dniu 29 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Konsorcjum międzynarodowego realizującego Projekt AGILE. Fundację reprezentowała dr Iryna Degtyarova.

Projekt (2022-2025) ma na celu zwiększenie inkluzywności i odporności instytucji szkolnictwa wyższego w obliczu trwających kryzysów związanych z uchodźcami, ze szczególnym uwzględnieniem wzmożonego napływu uchodźców z Ukrainy, wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.

AGILE ma na celu wypełnienie luki w badaniach porównawczych i pozyskaniu danych dotyczących ścieżek uchodźców w systemie szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim. Projekt ma na celu także przedstawienie już istniejących, jak również nowych inicjatyw międzynarodowych na rzecz uchodźców w sektorze szkolnictwa wyższego i ich integracji społecznej.

Projekt AGILE ma posłużyć rozwojowi współpracy między środowiskiem akademickim a społeczeństwem w zakresie kryzysów uchodźców, w tym w szczególności pomóc uporać się z obecnym kryzysem uchodźców z Ukrainy, a także wesprzeć opracowanie mechanizmów odporności i zrównoważonego rozwoju, które są uważane za niezbędne we współczesnych wielokulturowych i zróżnicowanych społeczeństwach europejskich.

 

Partnerzy w Konsorcjum AGILE:

  1. Uniwersytet Paris 8 (Paris 8 University Vincennes-Saint-Denis) (Francja) – koordynator
  2. Uniwersytet w Hamburgu (University of Hamburg) (Niemcy)
  3. Uniwersytet w Ljubljanie (University of Ljubljana) (Slovenia)
  4. Politechnika w Kownie (Kaunas Technical University) (Litwa)
  5. Fundacja Rektorów Polskich (Polish Rectors Foundation) (Polska)
  6. Uniwersytet w Groningen (University of Groningen) (Holandia)
  7. Uniwersytet w Bordeaux (Bordeaux Montaigne University) (Francja)
  8. Organizacja ekspercka Web2Learn (Greece)
  9. Politechnika Lwowska (Lviv University of Technology) (Ukraina)

Założone rezultaty projektu AGILE obejmą m.in. raporty nt. integracji społecznej, językowej i akademickiej studentów ze środowisk uchodźców w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy; publikacje nt. reakcji i działań uczelni ukraińskich w sytuacji agresji rosyjskiej, nt. działań w polskim środowisku akademickim w odpowiedzi na kryzysy humanitarne i społeczne, związane z konsekwencjami wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a także rekomendacje dla uczelni europejskich w zakresie zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji na stronach Partnerów:

Web2Learn https://web2learn.eu/project/agile-higher-education-resilience-in-refugee-crises/

Uniwersytet w Hamburgu https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuell-2022/22-11-11-projekte-melo-pfeifer.html