Doroczna Konferencja pt. Knowledge, Research, Education Conferences (KRECon) jest organizowana przez Narodową Bibliotekę Techniczną w Pradze od 2010 roku. Celem Konferencji jest utworzenie platformy do dyskusji na ważne i trudne tematy w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Republice Czeskiej i w Europie z udziałem krajowych ekspertów, reprezentantów najważniejszych instytucji z sektora szkolnictwa wyższego oraz ekspertów międzynarodowych.

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 9-10 listopada 2022 r. w ramach Prezydencji Czech w Radzie Unii Europejskiej i został poświęcona zagadnieniom efektywności i jakości kształcenia doktorantów.

W pracach Komitetu Programowego brała udział adiunkt naukowo-badawcza FRP dr Iryna Degtyarova. Ponadto, w ramach Konferencji dr Iryna we współpracy z Przewodniczącym EUA Council for Doctoral Education dr Alexandrem Hasgall’em przeprowadziła warsztat nt. rzetelności badawczej i etyki w kształceniu doktorantów.

W wyniku Konferencji Komitet programowy z udziałem prelegentów i ekspertów opracował Komunikat zawierający rekomendacje dla udoskonalenia systemu kształcenia doktorantów Republice Czeskiej. Rekomendacje te mogą także służyć inspiracją jako dobre praktyki dla środowiska polskiego.

Tekst oryginalny KRECon Communique znajduje się pod linkiem - https://krecon.cz/event/5/page/27-krecon-communique

Informacje i materiały z Konferencji – https://krecon.cz/event/5/

Kre20      Kre26