Fundacja Rektorów Polskich podpisała porozumienie "The Agreement on Reforming Research Assessment" i dołączyła do grona organizacji z całego świata zrzeszonych wokół inicjatywy CoARA.

Celem europejskiej inicjatywy Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) jest kompleksowa reforma ocen badań naukowych. CoARA obecnie zrzesza ponad 350 instytucji z 40 krajów, a liczba nowych członków stale rośnie.

Treść porozumienia >>>>

Członkowie CoARA z Polski >>>>

więcej informacji o CoARA >>>>