"Biała Księga. Raport na temat rynku wydawnictw naukowych w Polsce w 2022 roku" powstała w wyniku współpracy Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych (SWAiN) Polskiej Izby Książki (PIK). Fundacja Rektorów Polskich wspiera kadrowo i merytorycznie prace Komisji ds. Wydawnictw Naukowych KRASP.

Raport został przygotowany przez specjalistów pracujących w branży wydawniczej, którzy wydają publikacje naukowe polskich autorów. Dane do raportu zebrano za pomocą ankiety rozsyłanej przez Biuro Polskiej Izby Książki do wydawców recenzowanych monografii naukowych oraz redakcji czasopism naukowych. Uwzględniono również coroczny raport Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach 2021) oraz komentarze ekspertów.

BIAŁA KSIĘGA