W dniu 11 czerwca 2024 r. Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej. Nadanie najbardziej zaszczytnego akademickiego tytułu odbyło się podczas uroczystych obchodów 56-lecia  uczelni.

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej Prof. Danuta Zawadzka podczas uroczystości obchodów Jubileuszu uczelni podkreśliła wagę wydarzenia: nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Jerzemu Woźnickiemu. Obok bogatego dorobku naukowego jedną z zasług Profesora J. Woźnickiego istotną dla koszalińskiej uczelni było wsparcie starań, dzięki którym w 1996 roku ówczesna Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie przekształciła się w Politechnikę Koszalińską. 

Wniosek o nadanie Prezesowi FRP tytułu Doktora Honoris Causa poparły senaty trzech uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Senaty uczyniły to na wniosek recenzentów: prof. Bogumiły Kaniewskiej, rektorki UAM w Poznaniu, prof. Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej i profesora Tadeusza Słomki – rektora seniora AGH w Krakowie.

więcej informacji o wydarzeniu >>>

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska