Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 17
Oprawa: miękka

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska od 2021 r. realizuje projekt dotyczący cyfryzacji polskich uczelni. Niniejszy raport jest rezultatem badań jakościowych przeprowadzonych w ramach II etapu projektu w 2022 r. Do udziału w badaniu zaprosiliśmy kadrę zarządzającą wybranych uczelni. Celem badania była identyfikacja potrzeb oraz aktualnych i praktycznych rozwiązań stosowanych przez różne szkoły wyższe w zakresie zarządzania uczelnią cyfrową w dwóch kluczowych dla sprawnego funkcjonowania uczelni obszarach: zarządzania ryzykiem oraz zarządzania dokumentami.