W dniach 4 - 7 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna XIX Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Zamek Gniew” w Gniewie.

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 36 uczelni, które delegowały do udziału 64 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego:

  • nowe uwarunkowania prawne działania uczelni
  • zmiany w instrumentarium zarządczym w uczelniach
  • cyfryzacja uczelni – nowe propozycje i wyzwania.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Jerzy Hausner, w latach 2003–2005 wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016, Edyta Bielak-Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Małgorzat Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzata Kowalczyk Dyrektor Departamentu Osób Prawnych III Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Jerzy Wilkin, Grzegorz Kusy zastępca Dyrektora w Departamencie Budżetu i Finansów w MNiSW, oraz Benno Wiermsa, Gerard Hofman i Albert Smektalski reprezentujący zaproszoną do udziału firmę iQube, a także prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą.

Wśród tematów dyskutowanych w ramach poszczególnych modułów należy wyróżnić problematykę dotyczącą projektowanych zmian w szkolnictwie wyższym. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła dyskusja poświęcona najnowszym zmianom w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0.). uczestnicy udzielili swego poparcia nowej koncepcji konwentu, zaproponowanej przez prof. J. Woźnickiego. Ponadto referowane były zmiany w systemie zamówień publicznych a także aktualne problemy związane z ochroną danych osobowych w szkołach wyższych.

Kolejna Szkoła FRP dla kanclerzy i kwestorów została zapowiedziana na okres 3-6 czerwca 2018 r.

Program Szkoły