Projekt pn. „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” - opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP.

Projekt „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy” zrealizowany został w 2009 roku przez Fundację Rektorów Polskich przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (ISW), działających w imieniu konsorcjum KRASP – (KRePSZ) – FRP – KRZaSP.

Benchmarking w Szkolnictwie Wyższym

Rosnąca liczba prac doktorskich na tematy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, a w tym ze szkolnictwem wyższym i systemami badań naukowych, przygotowywanych w ramach różnych dyscyplin naukowych powoduje, że zauważalna jest potrzeba lepszego przygotowania doktorantów do podjęcia prac badawczych w zakresie tej problematyki, jak również potrzeba zintegrowania środowiska naukowego, które się nią zajmuje – w skali kraju i Europy.