Projekty realizowane wspólnie z Plagiat.pl.

  • Memorandum dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach. Memorandum pod red. Prof. Tadeusza Więckowskiego wydane zostało w formie monografii w IV kwartale 2016 roku i zostało udostępnione rektorom uczelni członkowskich KRASP
  • Standardy zapewnienia jakości kształcenia i ochrony własności intelektualnej, a w szczególności kontroli antyplagiatowej w ukraińskim systemie szkolnictwa wyższego na podstawie doświadczeń polskich, czeskich i rumuńskich

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.