Projekt międzynarodowy EUA NEWLEAD: „Nowe modele innowacyjnego przywództwa i zarządzania zmianą w szkolnictwie wyższym”- realizowany w latach 2020- 2023 w ramach Erasmus+

Cel Projektu: doskonalenie funkcjonowania i zarządzania uczelnią, ze szczególnym uwzględnieniem rektorów i liderów środowiska akademickiego – w poszczególnych krajach oraz na poziomie europejskim - w obszarze zarządzania zmianami oraz rozwiązania trudnych i kompleksowych problemów transformacji instytucjonalnej.

Zadania w Projekcie:

  • opracowanie i promowanie innowacyjnego podejścia do efektywnego i skutecznego przywództwa oraz zmian w zarządzaniu uczelnią
  • zapewnienie wsparcia sektorowi szkolnictwa wyższego i jego liderom poprzez wskazówki metodyczne i praktyczne,
  • promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zmianami
  • wymiana i wdrażanie praktyk innowacyjnego zarządzania w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji: wrzesień 2020 - sierpień 2023

Koordynator Projektu: Ramon Llull University (Hiszpania), we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów (EUA)

Partnerzy Projektu: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencja Rektorów Uniwersytetów Hiszpanii CRUE, Flamandzka Rada Uniwersytetów VLIR, Uniwersytet Islandii, ESCP Business School.

Partnerzy stowarzyszeni: Stowarzyszenie Uniwersytetów Irlandii IUA, Stowarzyszenie Uczelni Niderlandów VSNU, Konferencja Rektorów Uczelni Włoskich CRUI oraz Fundacja Rektorów Polskich (FRP)

Zespół koordynujący realizację Projektu w KRASP-FRP:

  • Agata Kulesza – p.o. Sekretarza Generalnego KRASP
  • dr Iryna Degtyarova – adiunkt naukowo-badawczy FRP

Badanie ankietowe:

W ramach projektu w terminie marzec-kwiecień 2021 r. zrealizowano badanie ankietowe dotyczące rozwoju liderów i transformacji instytucjonalnej w szkolnictwie wyższym: poziom systemowy (KRASP-FRP) oraz poziom instytucjonalny (ankiety wypełnione przez pracowników uczelni na stanowiskach kierowniczych (rektorów, prorektorów, dyrektorów/kierowników administracji centralnej jak również dziekanów/dyrektorów instytutów itp.) 

Link do raportu >>> https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report.pdf