Rosnąca liczba prac doktorskich na tematy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, a w tym ze szkolnictwem wyższym i systemami badań naukowych, przygotowywanych w ramach różnych dyscyplin naukowych powoduje, że zauważalna jest potrzeba lepszego przygotowania doktorantów do podjęcia prac badawczych w zakresie tej problematyki, jak również potrzeba zintegrowania środowiska naukowego, które się nią zajmuje – w skali kraju i Europy.

 

Zaspokojenie tych potrzeb jest podstawowym zadaniem organizowanych przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich od 2004 r. ogólnopolskich seminariów doktoranckich pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Cele seminarium

 • zapewnienie doktorantom uczestniczącym w Seminarium osobistych kontaktów merytorycznych z czołowymi ekspertami w zakresie systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;
 • stworzenie środowiska naukowego dla doktorantów przygotowujących rozprawy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, w zakresie podstawowych problemów funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce i na świecie;
 • stworzenie krajowego forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla doktorantów oraz prezentacji osiągnięć doktorantów, którzy przygotowują rozprawy w tym obszarze tematycznym;
 • udział w kształceniu grupy polskich młodych ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach szkolnictwa wyższego przygotowanych do prowadzenia wspólnych przyszłych prac badawczych;
 • udostępnianie informacji o dotąd prowadzonych lub podjętych pracach nad rozprawami doktorskimi z dziedziny objętej tematyką Seminarium;

Uczestnicy Seminarium

Seminarium jest organizowane dla młodych badaczy prowadzących badania w zakresie problematyki Seminarium, a w szczególności dla:

 • doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach nowej dyscypliny naukowej pn. nauki o polityce publicznej, w dziedzinie nauk społecznych;
 • doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach innych dyscyplin naukowych (zarządzanie, socjologia, pedagogika, naukoznawstwo, nauki techniczne itp.), tematycznie związane ze szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi;

Każde z Seminariów składa się z wykładu znanego eksperta na wybrany temat, prezentacji swojego dorobku dokonywanej przez doktorantów, komentarzy poświęconych aktualnym wydarzeniom w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych oraz, dyskusji z udziałem doktorantów.

Tematyka seminariów w latach 2004 – 2014

 • Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014
  Zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w Polsce.
 • Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013
  Ewaluacja i pożądane kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012
  Nowa dyscyplina naukowa pn.” Nauki o polityce publicznej”
 • Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2008/2009
  Uniwersytet a elity społeczne
 • Seminarium organizowane w latach 2006/2007
  Etyka akademicka
 • Seminarium organizowane w latach 2005/2006
  Europejski wymiar szkolnictwa wyższego
 • Seminarium organizowane w latach 2004/2005
  Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym