Fundacja Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, partnerem technologicznym i organizacyjnym, pod patronatem Przewodniczącego KRASP,  przy wsparciu Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Miesięcznika Forum Akademickiego, zainicjowały Program webinariów nt. "Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki", obejmujący kilka cyklów seminariów on-line.

W I etapie odbyło się sześć seminariów w okresie:  30.04.2020 - 4.06.2020, w kolejne czwartki w godz. 13:30 – 15:00Udział w webinariach był bezpłatny. 

Głównym celem organizacji webinariów było wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. Koronawirus dotknął uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stanęły zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni, w zupełnie nowych warunkach.

W tym kontekście, zauważyliśmy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów, innych osób pełniących funkcje kierownicze) mając na celu:

  • interpretację obecnie obowiązujących uwarunkowań prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych;
  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
  • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących wspólnoty uczelni.

Zakres tematyczny webinariów:

  • 30.04.2020 r.Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności
  • 07.05.2020 r.Kształcenie zdalne, synchronistyczne czy asynchronistyczne, z perspektywy odbiorców
  • 14.05.2020 r.Rekrutacja na studia wobec przesuniętych terminów
  • 21.05.2020 r. Wydłużenie ewaluacji naukowej– nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni
  • 28.05.2020 r.Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym
  • 04.06.2020 r.Cyfryzacja uczelni e- administracja

W ramach II cyklu odbyły się, w okresie od 18 czerwca do 2 lipca w godz. 13:30–15:00, trzy spotkania online dla liderów zarządzania uczelnią i ich współpracowników. Webinaria adresowane były w szczególności do rektorów, prorektorów i kanclerzy odpowiedzialnych za zapewnienie jak najlepszych warunków funkcjonowania swoich uczelni w dobie kryzysu epidemiologicznego.

Podczas webinariów podjęto działania uzupełniające i rozszerzające dotychczasowy zakres tematyczny spotkań, zapraszając do udziału wybitnych ekspertów.

II cykl obejmował następujące zagadnienia:

fotowebinariicykl

 

Nagrania ze wszystkich webinariów dostępne są na YouTube