W dniu 19 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się V jubileuszowa edycja Konferencji LUMEN 2019 połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym.

Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem objęła Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 przedstawicieli środowiska akademickiego.

Konferencję LUMEN 2019 otworzył prof. Łukasz Sułkowski, prezes PCG Polska, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, oraz prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej.

W gronie prelegentów Konferencji znaleźli się również: Dr hab. Sebastian Skuza, Prof. Wiesław Banyś, Prof. Taras Finikov, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, Prof. Wiesław Bielawski, Prof. Michael Dobbins, Prof. Zdzisława Dacko-Pickiewicz, Dr Gergley Kovats, Juan Ramon Alegret oraz Piotr Pokorny. 

Konferencja LUMEN 2019 skupiała się na praktycznych aspekty implementacji Ustawy 2.0 na poziomie uczelni oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych. W trakcie Konferencji dyskutowano m.in. o problemach finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i nowych wyzwaniach w zarządzaniu uczelnią wynikających z Ustawy 2.0. Podczas międzynarodowego panelu porównywano również kierunki zmian w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym w różnych krajach.

więcej informacji o przebiegu konferencji LUMEN 2019 na stronie PCG Academia

Ważnym punktem Konferencji LUMEN 2019 było ogłoszenie laureatów III edycji Konkursu LUMEN na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym w trzech obszarach: rozwój, współpraca, zarządzanie. Przewodniczącym Kapituły Konkursu LUMEN jest Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki.

 Laureaci Konkursu LUMEN 2019:

  • Kategoria Rozwój: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach za projekt „Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” i Akademia Leona Koźmińskiego za projekt „Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego”.
  • Kategoria Zarządzanie: Politechnika Łódzka za projekt „Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.
  • Kategoria Współpraca: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum za projekt „Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt „LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”.

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu trzech nagród specjalnych:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego za projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”,
  • Fundacja Młodej Nauki za projekt „Polski MOOC”,
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za projekt „Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych

więcej informacji o Konkursie LUMEN 2019 na stronie PCG Academia

Galeria zdjęć LUMEN 2019: