W dniu 7 października 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ekspertów w MNiSW, w skład którego wchodzi Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki.

Zgodnie z zaproszeniem do udziału w pracach Forum, skierowanym przez Minister B. Kudrycką, głównym zadaniem tego gremium jest wypracowanie propozycji celów strategicznych i operacyjnych dla szkolnictwa wyższego oraz ramowe określenie narzędzi i metod ich osiągnięcia.