W dniu 1 grudnia 2010 r. rozpoczęła prace Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego Parlamentu RP. 

Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, bierze udział w pracach Podkomisji na zaproszenie jej Przewodniczącej, p. Krystyny Łybackiej.