W dniu 1 grudnia 2010 w siedzibie FRP odbyło się I posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym, działającego w Fundacji Rektorów Polskich.

 

Celem CAD jest opracowywanie ekspertyz dotyczących istotnych problemów działania uczelni, a w tym rozwiązań nawiązujących do zasady konwergencji sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym, w stopniu możliwym z uwagi na uwarunkowania prawne i finansowe. Rozwiązania te mogą doprowadzić do stopniowego wyrównywania reguł konkurowania uczelni z obu sektorów i w rezultacie poprawiać jakość kształcenia. Ten kierunek działania został wskazany w projekcie środowiskowym Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego:2010-20, przyjętym   przez KRASP (KRePSZ), KRZaSP i PZPPE Lewiatan.

Pracami CAD będzie kierował Zespół Koordynacyjny w składzie:

1.      prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun - członek Zespołu Koordynacyjnego (przedstawicielka KRZaSP; Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu)

2.      prof. Tadeusz Pomianek - członek Zespołu Koordynacyjnego (przedstawiciel PZPPE; Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

3.      prof. Jerzy Wilkin - członek Zespołu Koordynacyjnego (przedstawiciel KRASP; Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego)

Sekretarzem Zespołu Koordynacyjnego będzie dr Andrzej Rozmus  (Kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

Efektem prac CAD będą opracowania przedkładane przez FRP: KRASP, KRZaSP i PZPPE, które zdecydują o sposobie ich wykorzystania.