W dniu 11 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami nowych władz Parlamentu Studentów RP. 

W czasie spotkania Przewodnicząca PRSP, mgr Dominika Kita, przedstawiła Prezesowi swoich współpracowników oraz plany i zakres przyszłych prac prowadzonych przez PRSP ze wskazaniem obszarów potencjalnej współpracy z FRP.