W dniu 15 II 2010 r. zostało zakończone badanie ankietowe uczelni w ramach realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym w obszarze procesów uelastyczniania studiów w kontekście wdrażania krajowych ram kwalifikacji.

W trakcie badania zebraliśmy w sumie ponad 230 ankiet, które zostaną wykorzystane jako podstawa dla przygotowywanej przez Zespół Koordynacyjny, kierowany przez prof. Romana Z. Morawskiego, publikacji końcowej, która ukaże się na przełomie marca i kwietnia.