W dniach 19-21 kwietnia  br. prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich uczestniczył, w charakterze panelisty, w międzynarodowej konferencji pn. "Higher Education in Ukraine: Internationalization, Reform, Innovation", zorganizowanej przez  Institute of International Education  - Fulbright Program in Ukraine.

 Prof. J. Woźnicki przedstawił dwa referaty: "Polish Higher Education System - two decades of reforms"  oraz "Lidearship in the 21st century in HEIs - the key role of rectors.