W dniach 25-26 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, połączone z obchodami Jubileuszu 15-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W trakcie uroczystej sesji Jubileuszowej Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki,  w związku ze zbliżającą się rocznicą 10-lecia istnienia FRP wręczył  pamiątkowe statuetki:

 

  • prof. Barbarze Kudryckiej - za wyzwolenie przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, energii środowiska akademickiego oraz wspieranie działań Fundacji Rektorów Polskich na rzecz zmian w szkolnictwie wyższym
  • prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow - za inicjatywy na rzecz partnerstwa strategicznego z Fundacją Rektorów Polskich,
  • prof. Włodzimierzowi Kurnikowi - za zaangażowanie J.M . Rektora w wypełnianiu treścią patronatu 
          Politechniki Warszawskiej nad Fundacją Rektorów Polskich.