W dniach 9-11 grudnia  odbyło się w hotelu Sobienie Królewskie I wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie KOiL oraz zaproszeni Goście: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Wiesław Banyś oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Józef Lubacz.