W dniu 10 grudnia 2012 r. ukazał się w Rzeczpospolitej wywiad z Prezesem FRP  zatytułowany "Ilość nie nadrobi jakości" http://prawo.rp.pl/artykul/959715-Ilosc-nie-nadrobi-jakosci.html .

W procesie końcowej edycji tekstu przygotowywanego do druku, w pracach technicznego opracowywania  wywiadu wkradł się błąd, który prostujemy we fragmencie wyróżnionym kolorem czerwonym.

Tekst autoryzowany przez prof. J. Woźnickiego brzmi:

(...)

Barbara Kudrycka za sukces reformy uważa też, wyodrębnienie uczelni badawczych i zawodowych. Choć teraz, ogłaszając kolejną reformę, mówi, że dopiero powstaną. Czy w Polsce mamy uniwersytety badawcze lub szansę na ich stworzenie?

Zaproponowane w założeniach rozumienie pojęcia "uczelnie badawcze" jest błędne. Przez "uniwersytety badawcze" rozumie się w świecie wyjątkowe, na ogół duże uczelnie, których misja naukowa dominuje nad dydaktyczną. Inną, szerszą grupę stanowią tzw. uczelnie akademickie. Stowarzyszenie AAU obejmuje łącznie w USA i w Kanadzie jedynie 62 uniwersytety badawcze, które spełniają odpowiednie wymagania.  W Polsce obecnie takich uczelni nie mamy. Powstanie uniwersytetów badawczych wymaga nowych narzędzi i działań. Ani ostatnia nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym, ani obecne założenia tego nie przewidują. Krajowe Ośrodki Wiodące same nie staną się zalążkiem uniwersytetów badawczych. 

 

 

W tekście wydrukowanym znalazło się natomiast stwierdzenie:

Zaproponowane w założeniach rozumienie pojęcia "uczelnie badawcze" jest błędne. Przez "uniwersytety badawcze" rozumie się w świecie wyjątkowe, na ogół duże uczelnie, których misja naukowa dominuje nad dydaktyczną. Inną, szerszą grupę stanowią tzw. uczelnie akademickie stowarzyszone w The Associaton of American Universities (AAU).  AAU obejmuje łącznie w USA i w Kanadzie jedynie 62 uniwersytety badawcze, które spełniają odpowiednie wymagania. W Polsce obecnie takich uczelni nie mamy. Powstanie uniwersytetów badawczych wymaga nowych narzędzi i działań. Ani ostatnia nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym, ani obecne założenia tego nie przewidują. Krajowe Ośrodki Wiodące same nie staną się zalążkiem uniwersytetów badawczych.