W dniach 19-22 maja 2013 r. odbyła się XIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Konferencyjno-Hotelowym "Czarny Potok" w Krynicy Zdrój. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.  

Swój akces do uczestniczenia  w Szkole zgłosiły 33 uczelnie, które delegowały do udziału 60 swoich przedstawicieli.   

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Sprawy zamówień publicznych
  • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich
  • Zarządzanie szkołą wyższą.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: przewodniczący KRASP, prof. W. Banyś a także J. Sadowy prezes Urzędu Zamówień Publicznych, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz M. Gula, prezes Instytutu Podatków i Rachunkowości w Warszawie.

Ocena ogólna XIII Szkoły FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,3 (w skali 1-5)