W dniach 14-15 czerwca 2013r., Prezes Fundacji Rektorów Polskich wziął udział w konferencji  "Współczesne teorie badań społecznych i humanistycznych", zorganizowanej z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Wrocławskiego.

Podczas  konferencji  Prof.  Jerzy  Woźnicki   jako   członek  Zespołu  CK  do  spraw  nowych  dyscyplin  naukowych
oraz wnioskodawca  i  ekspert  odpowiedzialny  za  opis  dyscypliny  pn.  nauki  o polityce publicznej wygłosił referat
pt. "Kierunki i szanse rozwojowe dyscypliny pn. "Nauki o polityce publicznej".