Prof. Jerzy Woźnicki został powołany na członka Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Sektora Szkolnictwa Wyższego MNiSzW.

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, na podstawie zarządzenia nr 4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany na członka Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Sektora Szkolnictwa Wyższego.