W nawiązaniu do doniesień prasowych o interpretacjach prawnych niekorzystnych dla uczestników szkoleń organizowanych przez szkoły wyższe i firmy szkoleniowe, Fundacja Rektorów Polskich podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania dla występujących problemów.

W nawiązaniu do doniesień prasowych o interpretacjach prawnych niekorzystnych dla uczestników szkoleń organizowanych przez szkoły wyższe i firmy szkoleniowe, a w tym organizacje pozarządowe, Fundacja Rektorów Polskich, jako instytucja prowadząca działalność szkoleniowo-dyskusyjna, adresowana do uczelni akademickich i zawodowych, podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania dla występujących problemów. Zagadnienia te były przedmiotem dyskusji Prezesa Fundacji Rektorów Polskich w trakcie wizyty w Prokuratorii Generalnej, która także jest zainteresowana tymi problemami ze względu na konieczność podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. W trakcie tego spotkania Prezes Prokuratorii Generalnej przekazał na ręce prof. J. Woźnickiego propozycje odpowiednich zmian legislacyjnych. Propozycje te zostały przekazane przez Fundacje Rektorów Polskich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarze Kudryckiej. Zobacz