Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

Odbyło sie kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".