W ramach konferencji Prezes FRP, prof. J. Woźnicki, przedstawił prezentację pt. "Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce".

W dn. 22-23 lutego Prezes FRP prof. J. Woźnicki wziął udział w XIV Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów RP w Kościelisku, gdzie uczestniczył w dyskusji i przedstawił prezentację pt. "Problem odpłatności za studia z perspektywy historycznej w Polsce", którą publikujemy tutaj ...