Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 7  „Harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0 – zestawienie terminów i wymagań w Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Raport nr 7 zawiera zaktualizowane i uzupełnione zestawienie tabelaryczne z wykazem działań (wraz z harmonogramem) niezbędnych do wdrożenia Ustawy 2.0.

 

Raport nr 7