W dniu 12 września 2018 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

W sesji I Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia i projekty realizowane przez FRP-ISW w roku akademickim 2017/2018. Następnie Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt przedstawił informacje na temat aktualnych działań KRASP. W sesji II członek zarządu FRP, prof. Andrzej Kraśniewski wygłosił referat pn. Sieci uczelni europejskich (European Universities): Nowy element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z udziałem fundatorów FRP-ISW i zaproszonych gości.