W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Fundacja Rektorów Polskich odbyło się seminarium dla członków kadry zarządzającej partnerów strategicznych FRP-ISW: PCG Polska, PCG Academia, Pearson Central Europe, poświęcone nowym uwarunkowaniom ustrojowym działania uczelni na Ukrainie.

 Ukraina jako uczestnik Procesu Bolońskiego, Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jako członek stowarzyszony Unii Europejskiej, jest krajem otwartym na różne rozwiązania merytoryczne i rozwojowe, zwłaszcza w systemie szkolnictwa wyższego. Współpraca z Ukrainą w różnych sferach i na różnych poziomach rozwija się bardzo intensywnie.

Udział w Seminarium wzięli zaproszeni eksperci w sprawach szkolnictwa wyższego Ukrainy: prof. Taras Finikov, dyrektor Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną w Kijowie, który przedstawił swoją ocenę i wizję współpracy z ukraińskimi instytucjami akademickimi: szanse, uwarunkowania, zagrożenia, warunki powodzenia w świetle własnych doświadczeń. Yegor Stadny, dyrektor wiodącego think-tanku CEDOS, zaprezentował charakterystykę systemu i warunków finansowych, a także wybrane wyniki rankingu przejrzystości uczelni ukraińskich. Adiunkt naukowo-badawczy FRP Iryna Degtyarova w swojej prezentacji przedstawiła zwięzłą analizę uwarunkowań prawnych działania uczelni na Ukrainie. Spotkanie miało charakter networkingowy. Swoimi doświadczeniami oraz sukcesami w zakresie współpracy na Ukrainie podzielił się również Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Międzynarodowego Plagiat.pl Ali Tahmazov.