W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji LUMEN będą praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Konferencja przebiegać będzie w dwóch, równoległych ścieżkach tematycznych: Zarządzanie Strategiczne (Strategic Management) oraz Zarządzanie Projektowe (Project Management).

więcej informacji na stronie: www.lumen.edu.pl

 

Program Konferencji

 

Rejestracja uczestników