W dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wstępnym wynikom projektu badawczego pt. „Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia” prowadzonego przez FRP wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Rewolucja technologiczna zwana rewolucją 4.0, przemiany społeczne i inne wyzwania naszych czasów stawiają przed uczelniami nowe problemy i zadania. Zmieniają także tradycyjne pojęcie jakości kształcenia. Podstawowym celem edukacyjnym staje się przygotowanie słuchaczy do wyzwań przyszłości, dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które będą możliwie trwałe i uniwersalne - przydatne do zastosowania w nieprzewidywalnych dziś warunkach.

W ramach projektu analizowane są najważniejsze zmiany w rozumieniu jakości kształcenia niesione przez badania oraz polityki edukacyjne. Zapytano również studentów o ich opinię dotyczącą edukacji dla przyszłości oferowanej przez ich uczelnie organizując dyskusję fokusową dla przedstawicieli niektórych samorządów studenckich.

Podczas seminarium wspólnie z pełnomocnikami ds. jakości kształcenia z polskich uczelni przedyskutowano kwestię, jak można dostosowywać kształcenie do tych wyzwań i w ten sposób zapewnić jego dobrą jakość rozumianą jako „kształcenie dla przyszłości”. Omówiono także kilka przykładowych działań już podjętych przez polskie uczelnie. Uwzględniony w nich został kontekst Ustawy 2.0.

 Program Seminarium

 

Prezentacje do pobrania:

 

Kompetencje obywatelskie w programach studiów - doświadczenia i wyzwania – dr Anna Rosner

Edukacja dla przyszłości w ocenie studentów – dr Magdalena Dybaś-Stronkowska, Natalia Kraśniewska (FRP)

Integracja form kształcenia w systemie LLL : kierunki ewolucji - prof. Andrzej Kraśniewski (Politechnika Warszawska)

Kompetencje mediacyjne w nauczaniu języków – Jolanta Urbanikowa (Uniwersytet Warszawski)

Centrum Kompetencji Społecznych PWSZ w Elblągu – prof. Zbigniew Walczyk (PWZS Elbląg)