W dniu 6 lutego 2020 r. Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. J.Woźnicki wziął udział w 2. Forum Akademicko-Gospodarczym „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, które odbyło się w Politechnice Warszawskiej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Prezes FRP moderował panel dyskusyjny poświęcony radom uczelni „ Rady uczelni, pierwsze doświadczenia, programy działania”, w którym wzięli udział przewodniczący rad uczelni Szkoły Głównej Handlowej (dr Jacek Bartkiewicz), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Janusz Bujnicki), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Andrzej Głowacki), Politechniki Gdańskiej (Sławomir Halbryt), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Aleksander Nawrat), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Marek Woron) oraz prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Analiza składu rad uczelni, przedstawiona w czasie Forum, pokazuje, że członkowie zewnętrzni rad uczelni reprezentują następujące branże:

  • Biznes 51% (korporaje 26%, firmy prywatne 14%, stowarzyszenia przedsiębiorców 11%)
  • Kapitał 7% (instytucje finansowe 6%, venture capital 1%)
  • Otoczenie społeczne 20% (nauka 16%, kultura 4%)
  • Otoczenie administracyjne 17% (polityka 7%, administracja 5%, park technologiczny. Klaster 3%, specjalna sfera ekonomiczna – 2%)
  • Regulacje 5% (audytor, radca prawny, doradca ekonomiczna – 5%)

Paneliści przedstawili własne doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania rad uczelni, w tym różnorodny skład, kompetencje statutowe, stosunki z organami uczelni oraz przygotowanie się do procesów wyborczych na uczelniach.

Moderator debaty zaznaczył, że rada powinna przede wszystkim skupić się na własnych kompetencjach ustawowych i dbać o przestrzeganie zasady nieprzenoszalności kompetencji między organy uczelni, a także o wysoki profesjonalizm i budować własną kulturę działania i dobre praktyki. Doświadczenia świadczą o tym, że rady w polskich uczelniach okazały się być skutecznym rozwiązaniem i są traktowane wewnątrz uczelni jako organ wspierający proces reformatorski. Ważna jest mądra interpretacja przepisów prawa i dobra praktyka rad uczelni. Pierwszym sprawdzianem rady będzie wybór władz uczelni w bieżącym roku.

więcej informacji >>>