Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja w kraju, związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zmusza nas do czasowego zawieszenia działań podjętych wcześniej przez Fundację Rektorów Polskich w ramach przygotowań do XXIII Szkoły Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych.

XXIII Szkoła Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych została zapowiedziana na okres 31.05.2020 -3.06.2020. Może to oznaczać (prawdopodobną?) konieczność przeniesienia naszego spotkania na II półrocze 2020 r., na okres po wakacjach. O dalszych decyzjach będziemy informować w ślad za zmieniająca się sytuacją, po przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie z Przewodniczącym KRASP prof. Janem Szmidtem.