W dniach 20-23 września 2020 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Folwark Łochów w Łochowie, odbędzie się XXIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-24 z udziałem Rektorów-seniorów kończących misję. 

Udział w Szkole FRP doświadczonych Rektorów jako uczestników, stwarza możliwości przekazywania doświadczeń i dobrych praktyk, a także wspólnego pożegnania przez nas Rektorów-Seniorów obecnych na naszym spotkaniu. Szkoła organizowana jest w ramach realizowanego od piętnastu lat  Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich, w ramach partnerstwa strategicznego  FRP z KRASP.

 

Program Szkoły

 

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania