Rektorzy – członkowie Zgromadzenia

Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,

żegnają Kolegę i członka swego grona,

Prof. dr hab. Franciszka Ziejkę,

Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2002-2005, 

JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, 

Współzałożyciela Fundacji,

Uczonego o wielkim dorobku, 

Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.

 

z poczuciem wielkiej straty,

 

W imieniu członków Zgromadzenia Fundatorów FRP

Katarzyna Chałasińska-Macukow, Przewodnicząca Rady Fundacji,

Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji