Tegoroczna Konferencja LUMEN organizowana przez firmę PCG Academia oraz Fundację Rektorów Polskich odbędzie się 24 i 25 listopada 2020 roku. Przy obecnych ograniczeniach związanych z pandemią oraz niepewnością jej dalszego przebiegu, uznaliśmy, że realizacja tego typu wydarzenia w tym roku odbędzie się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem formuły online. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na lumen.edu.pl – udział jest całkowicie bezpłatny.

Konferencja LUMEN 2020, jak co roku, skoncentruje się na tematach aktualnie najważniejszych dla kadry zarządzającej uczelniami. W pierwszym dniu Konferencji 24 listopada, spotkanie zainicjuje debata na temat strategicznych wyzwań w szkolnictwie wyższym i nauce, z udziałem przedstawicieli MNiSW, KRASP, FRP i PCG Academia. Następnie, wspólnie z zaproszonymi rektorami wybranych polskich uczelni akademickich, porozmawiamy o wyzwaniach w rozpoczynającej się kadencji władz 2020-2024. Po lunchu podejmiemy temat wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania szkół wyższych w Polsce i na świecie, koncentrując się na dobrych praktykach i nowych modelach działania. Wydarzenie zakończymy dyskusją na temat kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w XXI wieku oraz wydłużonego procesu ewaluacji działalności naukowej.

W drugim dniu Konferencji odbędą się panele dyskusyjne poświęconerozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym, które usprawniają kluczoweprocesy realizowane w uczelniach, wspierając m.in. przygotowanie uczelni do parametryzacji naukowej, kształcenie na odległość, elektroniczne egzaminowanie studentów i zdalną obsługa studenta. W trakcie tych paneli wystąpią zarówno eksperci, którzy przedstawią od strony praktycznej procesy wdrażania prezentowanych narzędzi i realizacji zadań z ich wykorzystaniem. Wystąpią również klienci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z korzystania z prezentowanych rozwiązań.

Zachęcamy Państwa do dokonania rejestracji na naszą Konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl i zdalnego udziału w naszym wydarzeniu. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

https://pcgacademia.pl/aktualnosci/juz-tylko-miesiac-do-konferencji-lumen-2020-zarejestruj-sie-teraz-2/

1200x628 lumen opengraph  4