PCG Academia zaprasza na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada, których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Rektorów Polskich.

Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca? Jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny i reguły gry na uczelniach?

MNiSW zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych. Jak sprawnie odnaleźć się i przystosować do nowej rzeczywistości? Czy to faktycznie nowa rzeczywistość, czy może inny sposób mówienia o tym, do czego wszyscy naukowcy są już przyzwyczajeni?

Tematyka spotkań:

  • 21 października, g. 13:30-15, Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?
  • 28 października, g. 13:30-15, Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?
  • 4 listopada, g. 13:30-15, Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

Wszystkie dyskusje odbędą się na platformie ClickMeeting.

Zapisy: https://pcgacademia.pl/wydarzenia/.

Partnerem wydarzenia jest pro science, a patronem medialnym Forum Akademickie.

v1 fb webinary 10.2020 ÔÇô 12