W dniach 19-22 września 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Folwark Łochów w Łochowie odbędzie się XXIV Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów finansowych i Głównych Księgowych.

Szkoły dla Kanclerzy i Kwestorów są od szeregu lat organizowane przez Fundację Rektorów Polskich w następstwie uznania przez Zgromadzenie Plenarne KRASP tej formy działania za właściwe forum poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz formułowania opinii przez kanclerzy i kwestorów uczelni członkowskich KRASP.

W  drugiej połowie czerwca  br. zostanie udostępniony Formularz Zgłoszeniowy online i w wersji do pobrania.

Program Szkoły 

 
Formularz rejestracyjny:

Nocleg w dniach

Powered by BreezingForms