Żegnamy

Profesora Henryka Samsonowicza

JM Rektora

Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982,

wybitnego Uczonego

darzonego wielkim osobistym autorytetem

w środowisku rektorów polskich

 

Prezes Zarządu                                Przewodnicząca Rady

           Jerzy Woźnicki                        Katarzyna Chałasińska-Macukow