FRP wraz z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska zrealizowały badanie ankietowe online skierowane do kadry administracyjnej uczelni.Celem badania było sprawdzenie czy i jak pandemia COVID-19 wpłynęła na infrastrukturę IT uczelni, zarówno patrząc pod kątem kadry akademickiej, jak i administracji uczelni.

Wyniki badania zostały opublikowane w formie raportu "Szkolnictwo wyższe a technologie"

RAPORT